• UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
     • UROCZYSTOŚĆ ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

     •  

      W oficjalnej części uroczystości wezmą udział wyłącznie uczniowie klas I oraz IV.

       

      KLASY I:  (spotkanie - ul. Kościuszki 22)

      Uczniowie klas I spotykają się o godzinie 8.50 w hali OCSiR przy ulicy Kościuszki 22. 

      Punktualnie o godzinie 9.00  rozpocznie się  INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 dla klas I.

       

      Informujemy, że z uwagi na bezpieczeństwo oraz aktualnie obowiązujący reżim sanitarny z każdym uczniem może przyjść wyłącznie jeden dorosły opiekun. 

      Uczniowie zajmują wyznaczone miejsca na płycie boiska (parkiet) w hali, natomiast opiekunowie dzieci zajmują miejsca wyłącznie na trybunach, zachowując przy tym bezpieczne odległości 1,5 m od siebie (tzn. miejsce na co drugim krzesełku).

      Opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką. Przy wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce (uczniowie i rodzice).

       

      Po zakończeniu uroczystości uczniowie klas I wraz z opiekunami i wychowawcami klas przechodzą do budynku Szkoły przy ulicy Kościuszki 14 .

      Dzieci z opiekunami oraz z wychowawcą wejdą na teren szkoły w celu zapoznania się z salą lekcyjną..

       

      Wyznaczono 3 wejścia i wyjścia z budynku Szkoły:

      • Kl. I A - wejście od tyłu budynku od strony sali gimnastycznej
      • Kl. I B - główne wejście
      • Kl. I C - wejście od tyłu budynku od strony ul. Wyszyńskiego.
      • Kl. I D – główne wejście

      PAMIĘTAJMY O ZACHOWANIU DYSTANSU ORAZ O DEZYNFEKCJI!

       

      KLASY II - III:  (spotkania - ul. Kościuszki 14)

      Uczniowie klas  II-III – spotykają się ze swoimi wychowawcami  przy wyznaczonych 3 wejściach do budynku i razem udają się do sal lekcyjnych na spotkania rozpoczynające nowy rok szkolny. Przy wejściu do sali lekcyjnej obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. Rodzice / opiekunowie w tym czasie pozostaną poza budynkiem Szkoły.

       

      O godz. 8:00  (czas trwania spotkania max. 30 minut)

      • Kl. II A - wejście od tyłu budynku od strony sali gimnastycznej
      • Kl. II C - główne wejście
      • Kl. II B- wejście od tyłu budynku od strony ul. Wyszyńskiego.

       

      O godz. 9:00 (czas trwania spotkania max. 30 minut)

      • Kl. III A -  główne wejście
      • Kl. III C - wejście od tyłu budynku od strony ul. Wyszyńskiego
      • Kl. III B - wejście od tyłu budynku od strony sali gimnastycznej

       

      O godzinie 10.00 rozpocznie się INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 dla klas IV - (spotkanie - ul. Kościuszki 22).

      Po zakończonej uroczystości klasy IV wraz z wychowawcami przejdą na 20 - minutowe spotkanie w salach w SP 4 przy ul. Kościuszki 22, według przydziału sal:

      • - kl. IV A- sala 23 (niski parter) - P. Aleksandra Wolińska / P. Anna Pasiut
      • - kl. IV B- sala 69 (I piętro) – P. Izabela Konopka / P. Piotr Kryszczuk
      • - kl. IV C- sala 68 (I piętro)- P. Wioletta Żebrowska/ P. Jarosław Domeradzki

       

      Grupa A ,,Zerowa”:  (spotkania - ul. Kościuszki 14)

      Dzieci z grup ,,0”   – spotykają się ze swoim wychowawcą  o godz. 11:00 przed budynkiem Szkoły i razem udają się do swojej sali. Przy wejściu do sali obowiązkowo należy zdezynfekować ręce. Informujemy, iż z uwagi na bezpieczeństwo, z każdym uczniem może przyjść wyłącznie jeden dorosły opiekun. 

      Opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczkami. Przy wejściu należy obowiązkowo zdezynfekować ręce .

       

      Wejście i wyjście z budynku:

      • Grupa  0 A - główne wejście

       

      Uczniowie klas V - VIII – spotykają się ze swoimi wychowawcami i wychowawcami wspomagającymi w wyznaczonych salach w SP 4 przy ul. T. Kościuszki 22.

       

      KLASY V - VIII: (spotkania - ul. Kościuszki 22)

       

      • Godz. 9.00

      - kl. V A- sala 61 (I piętro) – P. Anna Czacharowska/ /P. Marcin Babalski

      - kl. V B - sala 95 (II piętro ) – P. Justyna Mirecka /P. Elżbieta Witt

      - kl. V C – sala 87 (II piętro) – P. Agnieszka Matusiewicz / P. Alicja Felska

       

      • Godz. 9.45

      - kl. VI A- sala 94 (II piętro) – P. Marzena Sobczak / P. Jolanta Dorosz

      - kl. VI B- sala 43 (wysoki parter) – P. Piotr Kryszczuk/ P. Danuta Horbacz

       

      • Godz. 10.00

      - kl. VII A- sala 99 (II piętro) – P. Małgorzata Pesta / P. Piotr Oliwa

      - kl. VII B- sala 91 (II piętro) – P. Anna Półtorak-Tadejewska/ P. Magdalena Nazarczuk

      - kl. VII C- sala 67 (I piętro) – P. Aneta Pietrzyk / P. Krzysztof Choiński

       

      • Godz. 10.30

      - kl. VIII A- sala 71 (I piętro) – P. Adam Sieradzki/ P. Artur Dziergiewicz

      - kl. VIII B- sala 74 (I piętro) – P. Katarzyna Rygielska / P. Beata Roguska

      - kl. VIII C- sala 40 (wysoki parter) – P. Krystyna Bodalska / P. Artur Lipka

      - kl. VIII D – sala 84 (II piętro) – P. Bogusława Jankiewicz/ P. Jolanta Szarek

       

      Na teren szkoły można wejść wyłącznie w maseczce.

      Obowiązek noszenie maseczek  występuje w czasie przebywania na  korytarzach,

      w toaletach, na świetlicy. Maseczki można zdjąć dopiero po wejściu do klasy i  zajęciu swojego miejsca w ławce.

      Wchodząc do szkoły oraz do sal lekcyjnych należy zdezynfekować ręce.

       

      Ewa Kopańska

      Dyrektor zespołu

    • Spotkania integracyjne dla uczniów klas pierwszych
     • Spotkania integracyjne dla uczniów klas pierwszych

     • Szanowni Rodzice Pierwszoklasistów!

      W dniach 26 i 27 sierpnia 2021 roku w godzinach 10.00 – 11.30 odbędą się spotkania integracyjne dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie I z wychowawczyniami. W tym samym czasie odbędą się spotkania rodziców tych dzieci z psychologiem.

      Prosimy, aby dzieci przyniosły ze sobą kredki.

       

       Spotkania odbędą się według następującego harmonogramu:

      - w czwartek 26 sierpnia:

      uczniowie klasy I a – wych. Wioletta Szpila, sala nr 27 na I piętrze

      uczniowie klasy I c – wych. Monika Krawczyk, sala nr 31 na I piętrze

      rodzice uczniów klasy I a i klasy I c – stołówka szkolna na parterze

       

      w piątek 27 sierpnia:

      uczniowie klasy I b – wych. Katarzyna Babecka, sala nr 28 na I piętrze

      uczniowie klasy I d – wych. Emilia Mikulska, sala nr 39 na II piętrze

      rodzice uczniów klasy I b i klasy I d – stołówka szkolna na parterze

       

      Uwaga! Spotkania odbędą się w rygorze sanitarnym – zalecane są maseczki oraz dezynfekcja rąk.

       

      Serdecznie zapraszamy!