• Regulamin biblioteki

    • REGULAMIN

      

     BIBLIOTEKI  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 4   W OSTRÓDZIE

      

      

      

     1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
     2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
     3. Książki wypożycza się bezpłatnie. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać : wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma ) .
     4. Jednorazowo wolno wypożyczyć 4 książki na okres 3 tygodni , w tym jedną lekturę aktualnie przerabianą . Jeżeli czytelnik nie przeczyta   książek, może zgłosić bibliotekarzowi chęć przedłużenia wymaganego regulaminem terminu trzymania książek.
     5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
     6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik winien odkupić lub ofiarować w zamian inną książkę uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
     7. Zabrania się w lokalu biblioteki spożywać posiłki i napoje.
     8. Zabrania się korzystania w bibliotece z telefonów komórkowych.
     9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
     10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy powinni obowiązkowo zwrócić książki do biblioteki.
     11. W bibliotece obowiązuje cisza.

      

      

      

      

                                                                                Ostróda, dnia 1.09.2006r.