• REKRUTACJA DO ZERÓWKI

    • INFORMACJA O TERMINACH I ZASADACH ZAPISU DZIECI

     ZOBOWIĄZANYCH DO ODBYCIA

     ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  

               Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie           

     informuje, iż w dniach

     01.03.2022 r. - 18.03.2022 r. w godzinach 7:30 – 15:30

      w sekretariacie szkoły będą wydawane i przyjmowane:

     • Wnioski  o  przyjęcie  dziecka  zobowiązanego  do  odbycia  rocznego  przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki).

      

     Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie przyjmowane są:

     • dzieci urodzone w 2016 roku,
     • dzieci urodzone w 2017 roku,
     • dzieci odroczone z realizacji obowiązku szkolnego.

      

     Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny dziecka.

      

     Informacje niezbędne do zapisu dziecka zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego to:

     • imię (imiona) i nazwisko dziecka,
     • data i miejsce urodzenia dziecka,
     • nr PESEL dziecka
     • adres zamieszkania dziecka,
     • imiona i nazwiska rodziców dziecka/prawnych opiekunów.

                                                                                                            

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Serdecznie zapraszamy

     WNIOSEK_roczne_przygotowanie_przedszkolne(2).doc

     KLAUZULA_REKRUTACYJNA_2022__-_Przedszkole.doc

     Oswiadczenie_rezygnacja__przedszkole_2022(2).docx

          

      

     Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Ostródzie            Tel./fax +48 89 646 55 63

     Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie                             sp4ostroda @wp.pl

     14 -  100 Ostróda, ul. Kościuszki 14                                sp4ostroda.edupage.org