• Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie Szkołą Promującą Zdrowie

    •  

        Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Realizujemy treści edukacji prozdrowotnej. Uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach,olimpiadach promujących zdrowy styl życia. Działania te łączą nas z siecią szkół promujących zdrowie od 1997 roku.

      Otrzymaliśmy trzykrotnie  Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, w 2003 , 2006 i 2012 roku.

     Otrzymanie Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie -  23.11.2016 r.

                                                                          

                                                              

                                                            

      

     PREZENTACJE MULTIMEDIALNE :

      

       Promocja_zdrowia_-_.pdf ulotka informacyjna przygotowana na  XII Olimpiadę "Zdrowy styl życia" organizowaną przez koordynatora Szkół Promujących Zdrowie.

         Mam_6_lat_1.pptx  Prezentacja naszej szkoły zajęła II miejsce w konkursie "Mam sześć lat"organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

        Owoce i warzywa w_szkole. Mleko w szkole_Prezentacja podsumowująca działania w roku szkolnym 2014/2015

         Zasady zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży      -broszura_dla_rodzicow.pdf

          Prezentacja multimedialna - działania na rzecz promocji zdrowia za lata 2013/2016 przedstawiona w dniu 23 maja 2016r. .pptx

        ŚNIADANIE__DAJE__MOC.pptx Udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej

                   w dniu 8 listopada 2016r.

            Prezentacja_na_Olimpiadę_Zdrowy_Styl_Życia. rok szk. 2016/2017

      

     Pragniemy, aby nasza szkoła była:

     • miejscem, w którym panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy.
     • miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
     • miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć

      

      

      

      

      

     PREZENTACJA WYNIKÓW AUTOEWALUACJI I DZIAŁAŃ ZA LATA 2013/2016

      

     w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie

      

                                     

        W dniu 23 maja 2016 r. o godz. 11.00 w naszej szkole odbyła się  publiczna prezentacja wyników autoewaluacji w zakresie czterech standardów Szkoły Promującej Zdrowie. Dokonanie jej jest podstawą wnioskowania do Ministra Oświaty o przyznanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

        Już od początku przystąpienia do sieci Szkół Promujących Zdrowie, czyli od 1997 roku rozpoczęliśmy realizację działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemów zdiagnozowanych w szkole  dotyczących zdrowia.

        Nasza szkoła otrzymała trzykrotnie Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie : w 2003, 2006 i 2012 roku. Jesteśmy świadomi, jak ważny jest zdrowy styl życia, więc podjęliśmy wiele działań o charakterze prozdrowotnym , które znalazły się na stałe w zadaniach szkoły.

       Wieloletnie doświadczenie , działania prozdrowotne oparte są na współpracy z całą społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym , a także m.in. Agencją Rynku Rolnego, Firmą AGMAR  w Warszawie, Wojewódzkim Koordynatorem Programu SzPZ  zmotywowały nas do podjęcia starań o uzyskanie Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

       Zaproszonych gości powitała pani dyrektor Beata Prusinowska.

        Na prezentację przybyli :Warmińsko –Mazurski Wicekurator Oświaty, Burmistrz Miasta Ostródy, ksiądz prałat Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostródzie, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Ostródzie, Wojewódzki Koordynator Programu SzPZ ,przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego Oddział terenowy w Olsztynie, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostródzie, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie, Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostródzie, Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie, przedstawiciel Grupy Ratownictwa PCK, koordynator Szkół Promujących Zdrowie w Ostródzie, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele emerytowanych pracowników szkoły oraz przedstawiciele obecnych pracowników szkoły i uczniów.

       Spotkanie rozpoczął zespół muzyczny uczennic z klas szóstych piosenką „Pij mleko!”,  później wystąpił zespół teatralny „Bajeczka” z przedstawieniem o zdrowym odżywianiu pt. „Zdrowy Czerwony Kapturek”. Następnie zaprezentowały taniec ze wstążkami  „Roztańczone Czwóreczki ”.

        Po części artystycznej uczniów pani Lucyna Jabłońska przedstawiła wyniki ewaluacji wraz z mocnymi stronami szkoły i jej problemami. Następnie pani Dorota Majewska przedstawiła prezentację multimedialną  wraz z komentarzem z działań szkoły za lata 2013/2016.

       Na koniec zabrali głos zaproszeni goście : pan Wicekurator Oświaty, pan Burmistrz Miasta Ostródy, przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego, właściciel Firmy AGMAR, emerytowana pracownica szkoły, Wojewódzki Koordynator Programu SzPZ. Wszyscy potwierdzili swoje rekomendacje dla starań naszej szkoły o uzyskanie Krajowego  Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie oraz wyrazili uznanie dla naszych działań i osiągnięć.

     FOTORELACJA 

      

     Otrzymanie Krajowego Certyfikatu

     Szkoła Promująca Zdrowie

      

     W dniu 23 listopada 2016 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie. W tym dniu to wyróżnienie otrzymała również nasza szkoła.

       Naszą szkołę reprezentowały: pani dyrektor Beata Prusinowska  i szkolny koordynator ds. promocji zdrowia – pani Barbara Szulc. Certyfikat wręczał Podsekretarz Stanu w MEN ( wiceminister Edukacji Narodowej) pan Maciej Kopeć, obecne były pani prof. dr hab. Barbara Woynarowska, wojewódzki koordynator ds. promocji zdrowia w woj. warmińsko - mazurskim Anna Zdaniukiewicz oraz Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego - pani Elżbieta Matejka.

       Przyznanie naszej szkole Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie jest najwyższym odznaczeniem na polu promocji zdrowia dla szkoły, stanowi zwieńczenie pracy całego zespołu i społeczności szkolnej. Jest to prestiżowe wyróżnienie i uznanie długofalowych, systemowych działań szkoły, zgodnych z przyjętą w Polsce koncepcją i standardami SzPZ.  Dokument ten to także wyzwanie do podejmowania kolejnych działań i promowania zdrowego stylu życia.

       „Serdecznie dziękuję całemu zespołowi ds. promocji zdrowia oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uzyskania Certyfikatu.

       W podzięce za edukacyjną podróż teoretyczną i praktyczną w obszarze zdrowia fizycznego i psychicznego życzę Państwu samych radości, realizacji wszystkich wymarzonych celów, oby jeszcze więcej sukcesów przybyło, zdrowie dopisywało, oraz by podejmowany trud zawsze był źródłem satysfakcji."

     Z najmilszym pozdrowieniem i podziękowaniem za współpracę

     Beata Prusinowska

     Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr  4 w Ostródzie

                                                                                  Foto