• Skład Rady Rodziców

    •  

     Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie

     na rok szkolny 2020/2021

      

       PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW - Krzysztof Krzyżaniak

       ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY RODZICÓW - Piotr Szerszeń

       SKARBNIK RADY RODZICÓW - Anna Purland

       SEKRETARZ - Anna Gazda

      

      

     Komisja Rewizyjna:
     Marta Jabłońska
     Justyna Szczepanik
     Ewelina Rodzik