• Imprint

  • This website is operated by the school Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie on the EduPage content management system (www.edupage.org). The technical operator of the server of this website is the company aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

 • Information about the website operator:

   • Nazwa szkoły
   • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
   • E-mail szkoły
   • sp4ostroda@wp.pl
   • Telefon
   • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
    89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)
   • Adres szkoły
   • 14-100 Ostróda
    ul. Kościuszki14
    14-100 Ostróda
    Poland