Nawigacja

Historia Szkoły Misja Szkoły Koncepcja rozwoju Szkoły Model ucznia Wizja Szkoły

O szkole

Historia Szkoły

"Człowieku drogi, świat jest wielki, większy od naszego doświadczenia. 
Zbudowany jest z garstki faktów i całego rozmiaru możliwości"
                                                                                                             K. Capek

 

 

***

 

Z tej "garstki faktów" związanych z naszą szkołą wybieramy to, co dobre, mądre i niepowtarzalne, to, co w ciągu ponad 50 lat było najbardziej charakterystyczne dla "Czwórki".

Zaczniemy od 1958 roku.

I tak, w pierwszej kronice szkoły, założonej we wrześniu 1958 roku kronikarz napisał:

"Po żmudnych poszukiwaniach i badaniach terenu miasta postanowiono w 1955 roku zlokalizować szkołę nr 4 u zbiegu ulic 1-szej Armii i Nowotki. Na tym terenie obejmującym 12000 m.kw. przed wojną istniała cegielnia, którą za czasów hitlerowskich zlikwidowano, a na jej miejscu powstały ogródki działkowe.
Budowę szkoły rozpoczęto w 1957 roku i wprowadzono pod dach. Tynkowanie, malowanie sal ukończono 01.10.1958 roku i oddano do użytku. Szkoła w swych założeniach przewidziana jest na 600 uczniów z 15 salami lekcyjnymi. (...)
Przed szkołą przewidziane są kwietniki, w zachodniej części park, od północy: bieżnia, skocznia, rzutnia, boisko siatkówki, koszykówki, szczypiorniaka oraz działki szkolne i nauczycielskie, za szkołą 1000 m.kw. plac rekreacyjny, od wschodu podwórze gospodarcze.
Szkoła zaopatrzona jest: w centralne ogrzewanie o trzech kotłach, dwóch wodnych i jeden parowy, który ogrzewa salę gimnastyczną i grzeje wodę do natrysków, wodę bieżącą oraz doprowadzany jest gaz, sygnalizacja dzwonkowo elektryczno-radiowa kierowana z kancelarii kierownika szkoły oraz urządzenia przeciwpożarowe."


Szkołę oddano do użytku 1 września 1958 roku.

 

"Zaledwie na trzy dni przed rozpoczęciem nauki została oddana do użytku dnia 1 września 1958 roku nowo wybudowana szkoła. W dniu 3 września 1958 roku zebrała się dziatwa szkolna wraz z rodzicami przed gmachem szkolnym. W obecności grona nauczycielskiego uroczystość nowego roku szkolnego otworzył kierownik szkoły ob. Piątkowski Mieczysław witając przedstawicieli: Inspektoratu Oświaty ob. Leśniewskiego, Prez.Pow. R.N. ob. Łosiakowskiego, Komendy Hufca ob. Pelczarską, Kom. Pow. MO. ob Ławniczaka oraz zgromadzonych rodziców i 750-cio osobową rzeszę dzieci szkolnych. W swoim przemówieniu kierownik szkoły podkreślił troskę Rządu Polski Ludowej o budowę nowych szkół, wyrazem czego jest nasza szkoła, do której będą uczęszczały dzieci naszego obwodu: szczerze i gorąco powitał pierwszoklasistów - polecił specjalnej opiece całą szkołę, jej urządzenia, sprzęt i pomoce naukowe. Wezwał rodziców do serdecznej opieki nad szkołą, gdyż dużo rzeczy trzeba uzupełnić. Następnie dzieci kierownikowi i swoim wychowawcom wręczyły kwiaty.

Powoli pustoszeje plac przed szkołą - dzieci i rodzice powoli rozchodzą się. Pozostają tylko pracownicy, którzy wnoszą ławki i sprzęt szkolny, meblując sale do jutrzejszego normalnego dnia pracy."W dniu 15 października 1958 roku otwarto świetlicę szkolną z dożywianiem pod kierownictwem Komendo Genowefy. W związku ze świetlicą uruchomiono kuchnię szkolną. Obiady zaczęto wydawać w dniu 14 listopada 1958 roku. Z obiadów korzystało 78 dzieci; Inspektorat Oświaty przyznał dla 40 dzieci częściową odpłatę. Świetlicę zaopatrzono w gry i pomoce do prac ręcznych. Czas pobytu dzieci uchwalono od godz. 10:30 do 15:00, a w soboty od 10:30 do 14:00. Zajęcia obejmowały odrabianie zadań domowych, śpiew, tańce oraz pracę wychowawczą, jak zachowanie się przy stole i inne; wyrabianie poczucia społeczności dziecięcej mającej na celu poznawanie wspólnej własności.


Pracę rozpoczęła też biblioteka szkolna. Już od 1 sierpnia 1958 roku rozpoczęto opracowywanie księgozbioru, by dnia 3 września można było wypożyczać książki. Początki były bardzo trudne. W sprawozdaniu z 1958 roku p. Halina Żuralska, pierwsza bibliotekarka w naszej szkole, napisała:

"Baza materialna biblioteki to 4 nowe dwudrzwiowe szafy i jedna używana, dwa stoliki, dwa krzesła i dwie skrzynki katalogowe. Liczba woluminów na dzień 4.09.1958r. - 1957"

 

Od początku działał też Komitet Rodzicielski. W dniu 19 października 1958 roku odbyło się zebranie organizacyjno-wyborcze zwołane przez kierownika szkoły celem dokonania wyboru prezydium komitetu rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 4. Zebraniu przewodniczył ob. Jabłoński, sekretarzował ob. Gierak. Po zapoznaniu się zebranych rodziców z regulaminem, składem osobowym i zadaniami Komitetu przystąpiono do wyborów, w wyniku których wybrano przewodniczącego - ob. Chojnowskiego, zastępcę - ob. Władysława Gieraka, sekretarza - ob Sidor, członków Komitetu: ob. Dzielińska oraz Igielski oraz komisję rewizyjną: Czesław Serwin, Stanisław Dzierżek , Józef Szmidt. Uchwalono też dobrowolną składkę - 5 zł miesięcznie od rodziny...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
    14-100 Ostróda
    ul. Kościuszki14
  • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
    89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć