Nawigacja

Historia Szkoły Misja Szkoły Koncepcja rozwoju Szkoły Model ucznia Wizja Szkoły

O szkole

Misja Szkoły

Misja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

 

Nasza szkoła zapewnia uczniom harmonijny rozwój, kształtując ducha i ciało, daje poczucie bezpieczeństwa i radości, a rodzicom wsparcie w wychowaniu prawych ludzi, zdolnych do osiągania sukcesów  w społeczeństwie obywatelskim.

 

Realizację założeń koncepcji rozwoju szkoły oparto o uchwałę Rady Miejskiej w Ostródzie, która przyjmuje główne cele strategiczne polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2007 – 2012, tj.:

 1. Systematyczne doskonalenie pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie zdobywania wiedzy przez uczniów
 2. Zapewnienie wychowania w duchu tolerancji
 3. Wspieranie rodziców w kształtowaniu kultury osobistej dzieci i młodzieży
 4. Ułatwianie dostępu do kultury
 5. Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi
 6. Zapewnienie uczniom nauki co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
 7. Zagwarantowanie praktycznej umiejętności korzystania z komputera i urządzeń technicznych
 8. Stwarzanie sprzyjających warunków do kształtowania wrażliwości i uczciwości w życiu
 9. Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie

 

Opracowano zestaw zadań szkoły pozwalający na zrealizowanie w/w celów strategicznych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
  89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć