Nawigacja

Nawigacja

  Poniedziałek 14.10.2019

  Historia Szkoły Misja Szkoły Koncepcja rozwoju Szkoły Model ucznia Wizja Szkoły

  O szkole

  Misja Szkoły

  Misja Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

   

  Nasza szkoła zapewnia uczniom harmonijny rozwój, kształtując ducha i ciało, daje poczucie bezpieczeństwa i radości, a rodzicom wsparcie w wychowaniu prawych ludzi, zdolnych do osiągania sukcesów  w społeczeństwie obywatelskim.

   

  Realizację założeń koncepcji rozwoju szkoły oparto o uchwałę Rady Miejskiej w Ostródzie, która przyjmuje główne cele strategiczne polityki oświatowej prowadzonej przez Gminę Miejską Ostróda w latach 2007 – 2012, tj.:

  1. Systematyczne doskonalenie pracy szkół i placówek oświatowych w zakresie zdobywania wiedzy przez uczniów
  2. Zapewnienie wychowania w duchu tolerancji
  3. Wspieranie rodziców w kształtowaniu kultury osobistej dzieci i młodzieży
  4. Ułatwianie dostępu do kultury
  5. Wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi
  6. Zapewnienie uczniom nauki co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się
  7. Zagwarantowanie praktycznej umiejętności korzystania z komputera i urządzeń technicznych
  8. Stwarzanie sprzyjających warunków do kształtowania wrażliwości i uczciwości w życiu
  9. Budowanie poczucia własnej wartości i wiary w siebie

   

  Opracowano zestaw zadań szkoły pozwalający na zrealizowanie w/w celów strategicznych.

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
   14-100 Ostróda
   ul. Kościuszki14
  • 89 646-55-63

  Galeria zdjęć