Nawigacja

Nawigacja

  Poniedziałek 14.10.2019

  Historia Szkoły Misja Szkoły Koncepcja rozwoju Szkoły Model ucznia Wizja Szkoły

  O szkole

  Koncepcja rozwoju Szkoły

  Podstawowej nr 4 w Ostródzie

  na lata 2009 – 2014

   

  Proces tworzenia koncepcji rozwoju Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie poprzedziły przygotowania i analiza aktualnej sytuacji rodzinnej uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie z klas I – VI. W przeprowadzonej ankiecie uczestniczyło łącznie 790 uczniów. Spośród nich w rodzinach pełnych wychowuje się 90,6% uczniów, w rodzinach niepełnych dorasta 8,5% uczniów, zaś w rodzinach zastępczych 1,1% uczniów. 121 uczniów (tj. 15,3%) deklaruje sytuację materialną swojej rodziny jako trudną. Spośród ankietowanej grupy 9,5% (75 osób) to uczniowie zaniedbani środowiskowo i zagrożeni patologiami. 6,7% uczniów Szkoły Podstawowej w Ostródzie cierpi na różne schorzenia. Powoduje to, że myślenie grona pedagogicznego ukierunkowuje się na poszukiwanie sposobów zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu, a co za tym idzie – intelektualnemu.

   

  Wartości określające zasady pracy w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie:

   - bezpieczeństwo

   - uczciwość

   - odpowiedzialność

   - poszanowanie godności

   - mądrość

   - kreatywność

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
   14-100 Ostróda
   ul. Kościuszki14
  • 89 646-55-63

  Galeria zdjęć