Nawigacja

Nawigacja

  Poniedziałek 14.10.2019

  Historia Szkoły Misja Szkoły Koncepcja rozwoju Szkoły Model ucznia Wizja Szkoły

  O szkole

  Model ucznia

   

   

   

  POŻĄDANE POSTAWY UCZNIA

  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTRÓDZIE

  Jest aktywny

  - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

  - ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

  - wykazuje się samodzielnością,

  Jest ciekawy świata

  - poszerza swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł,

  - lubi i chce się uczyć,

  - ma świadomość ekologiczną,

  Jest odpowiedzialny

  - umie podejmować właściwe działania  i przewidywać ich konsekwencje,

  - umie rozwiązywać problemy,

  - potrafi akceptować porażki,

  - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

  - umie dokonać samooceny,

  Jest otwarty

  - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

  - umie współdziałać w grupie,

  - prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

  Jest optymistą

  - pozytywnie patrzy na świat,

  - zna swoje mocne strony i wierzy w siebie,

  - umie odróżnić dobro od zła,

  Jest prawy

  - cechuje go uczciwość i prawdomówność,

  - zna symbole narodowe i wie, jak się wobec nich zachować ,

  Jest tolerancyjny

  - rozumie, że różnice między ludźmi  są stanem naturalnym,

  - jest wrażliwy na potrzeby innych,

  Jest krytyczny

  - gromadzi, selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność  do określonego celu,

  Jest świadomy swoich praw

  - zna swoje prawa i obowiązki wobec innych,

  -respektuje prawa innych

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
   14-100 Ostróda
   ul. Kościuszki14
  • 89 646-55-63

  Galeria zdjęć