Nawigacja

Historia Szkoły Misja Szkoły Koncepcja rozwoju Szkoły Model ucznia Wizja Szkoły

O szkole

Model ucznia

 

 

 

POŻĄDANE POSTAWY UCZNIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W OSTRÓDZIE

Jest aktywny

- posiada zainteresowania i rozwija je na miarę swoich możliwości,

- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,

- wykazuje się samodzielnością,

Jest ciekawy świata

- poszerza swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł,

- lubi i chce się uczyć,

- ma świadomość ekologiczną,

Jest odpowiedzialny

- umie podejmować właściwe działania  i przewidywać ich konsekwencje,

- umie rozwiązywać problemy,

- potrafi akceptować porażki,

- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,

- umie dokonać samooceny,

Jest otwarty

- łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

- umie współdziałać w grupie,

- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy innych,

Jest optymistą

- pozytywnie patrzy na świat,

- zna swoje mocne strony i wierzy w siebie,

- umie odróżnić dobro od zła,

Jest prawy

- cechuje go uczciwość i prawdomówność,

- zna symbole narodowe i wie, jak się wobec nich zachować ,

Jest tolerancyjny

- rozumie, że różnice między ludźmi  są stanem naturalnym,

- jest wrażliwy na potrzeby innych,

Jest krytyczny

- gromadzi, selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia ich przydatność  do określonego celu,

Jest świadomy swoich praw

- zna swoje prawa i obowiązki wobec innych,

-respektuje prawa innych

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
    14-100 Ostróda
    ul. Kościuszki14
  • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
    89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć