• rzecznik praw ucznia

    • p. Ewa Kopańska

                    Drodzy Uczniowie! Witam w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Przypominam jednocześnie, że obowiązującym dokumentem w szkole jest Statut, w którym zaznaczono prawa i obowiązki ucznia Szkoły Podstawowej nr 4. 

      

     Zadania i rola Rzecznika Praw Ucznia w szkole.

     1. Pomoc całej społeczności uczniowskiej w rozwiązywaniu problemów i wyjaśnianiu wszelkich niejasności dotyczących Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Szkoły.
     2. Reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrekcją oraz Radą Pedagogiczną.
     3. Zwiększanie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.
     4. Świadczenie pomocy uczniom (jak korzystać z praw i szanować prawa innych).
     5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia.
     6. Prowadzenie negocjacji między nauczycielem a uczniem.

      

     Sposoby działania Rzecznika.

     1. Załatwianie indywidualnych skarg.
     2. Udziela porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
     3. Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
     4. Współdziałanie w realizacji programów profilaktycznych w szkole.
     5. Wspólne wypracowanie właściwych rozwiązań z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną.

      

     Uprawnienia Rzecznika.

     1. Rzecznik Praw Ucznia nie zastępuje wychowawcy klasy.
     2. Rzecznik ma prawo do swobodnego działania w ramach obowiązujących regulaminów.
     3. Rzecznik działa według ustalonego trybu postępowania.
     4. Rzecznik podejmuje działanie na wniosek stron.

      

     Rzecznik Praw Ucznia:

     • Jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych
     • W każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić i poprosić o pomoc.
     • Udostępni Ci regulaminy szkolne, pomoże je zinterpretować.
     • Nie zrobi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz.
     • Zachowuje dyskrecję !

      

     Pamiętaj !

     Nie jesteś sam.

     Nie zamykaj się ze swoim problemem.

     Pamiętaj, ze dla mnie jesteś najważniejszy i dołożę wszelkich starań, by rozwiązać Twój problem.

      

     PRAWA DZIECKA

     • Mały człowieku! To nie zabawa - masz prawo wiedzieć, jakie masz prawa.
     • Na samym wstępie uwierz z ochotą, że jesteś młodą ludzką istotą.
     • Twój kolor skóry, płeć i wierzenia to dla nikogo nie ma znaczenia.
     • Mama i tata, w każdej potrzebie oboje muszą wciąż dbać o ciebie.
     • Masz prawo wzrastać w górę, by w końcu tak jak roślina wspinać się ku słońcu.
     • Gdy już nie mieszkasz z tatą lub mamą, możesz oboje kochać tak samo.
     • Nikt nie ma prawa starszy czy młody czytać twych listów bez twojej zgody.
     • Nikt nie ma prawa bić cię, wyzywać, szturchać, obrażać lub ci ubliżać.
     • Kiedy medycznej szukasz opieki, masz prawo dostać pomoc i leki.
     • Musisz mieć także czas na zabawę, bo odpoczynek jest twoim prawem.
     • Jeśli zaznajesz krzywdy, przemocy możesz natychmiast szukać pomocy.
     • Możesz się uczyć i bez wytchnienia rozwijać talent i uzdolnienia.
     • By nikt tych praw się łamać nie ważył, Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży.

                       ( na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka)  "Świerszczyk" nr 3 2005r.