• Życie Czwórki


    • W  bibliotece mieściła się siedziba redakcji gazetki szkolnej "Życie Czwórki". Gazetkę wydawaliśmy od 2006roku.
     Redagowana była przez uczniów oraz nauczycieli. Opiekunami byli pani Grażyna Rumińska, pani Małgorzata Dziedziul, pani Małgorzata Rzymowska, pani Barbara Szulc. Opracowaniem komputerowym zajmowali się pani Ewa Kopańska i pan Andrzej Miecznikowski.

     Od roku szkolnego  2009/2010 opiekunem gazetki była pani Małgorzata Dziedziul


     Pierwszy numer "Życia Czwórki" wydany w 2006 roku
      
      
      
      

      

      

      

      
        

      

                                                               Wywiad z Grzegorzem Kasdepke

     Redaktorki gazetki  uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Grzegorzem Kasdepke- znanym autorem wielu książek dla dzieci i młodzieży, ale także dziennikarzem, przez pięć lat był redaktorem naczelnym magazynu dla dzieci"Świerszczyk" .Spotkanie odbyło się w dniu 19.11.2014r. w naszej szkole , zorganizowane   dla uczniów klas II i III. Po spotkaniu nasze dziennikarki przeprowadziły z pisarzem wywiad, który zostanie zamieszczony w "Życiu Czwórki " ( nr 2 2014/2015) .Pan Kasdepke był zachwycony profesjonalizmem naszych koleżanek redakcyjnych.Udzielił bardzo wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania.

      

      

     W dniach 4, 5 i 8 2014 r. listopada niektórzy redaktorzy wzięli udział w warsztatach dziennikarskich w siedzibie TV Mazury.

      

     Foto

      

      
      
      
     WIZYTA W REDAKCJI GAZETY "NASZ GŁOS"
      
      
      
      
      
      
      
     W dniu 9.11.2012r. odwiedziliśmy redakcję gazety "Nasz Głos". Redaktor naczelny opowiedział nam bardzo ciekawie o pracy redakcji gazety, o pracy dziennikarza i redaktora, wytłumaczył , na czym polega praca kolegium redakcyjnego, jakie są etapy powstawania tygodnika "Nasz Głos". Spotkanie bardzo nam się podobało, pan Mariusz odpowiedział wyczerpująco na wszystkie nasze pytania. Mamy nadzieję, że współpraca, którą redaktor nam zaproponował będzie owocna.
      

     WIZYTA  W  REDAKCJI "GAZETY OSTRÓDZKIEJ"

      
      
      
      
     W dniu 25 maja 2010 roku odwiedziliśmy redakcję "Gazety Ostródzkiej" . Redaktor naczelna - pani Barbara Chadaj -Lamcho opowiedziała nam o pracy redaktora , dziennikarza ,
     pokazała nam , jak wygląda przygotowanie do druku nowego numeru gazety. Pani redaktor udzieliła nam wiele wskazówek , na pewno wykorzystamy je w swojej pracy w przyszłym roku szkolnym. Zgodziła się również przeprowadzić warsztaty dziennikarskie  w naszej szkole.
      
      

     Wyniki VIII Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych

     dla szkół podstawowych pod patronatem Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

     rok szkolny 2010/2011

     Wyróżnienie – gazetka Życie Czwórki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie

     W dniu 15.04.2011r. delegacja redakcji gazetki odebrała  nagrody i dyplom w SP nr 29 w Olsztynie .

        

      

     Pamiątkowe zdjęcie z pania Ireną Rubczewską-  wizytator z Kuratorium Oświaty w Olsztynie i panią dyrektor SP nr 29 w Olsztynie Elżbietą Słodkiewicz.