• Zalety książki


    • Zalety książki  

      

     1. Książka pomaga nam rozwijać język i słownictwo.
         Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych.

     2. Książka rozwija myślenie. Dostarcza nam 
         pojęć myślowych i nowych idei, rozszerza
         naszą świadomość i nasz świat.

     3. Książka pobudza fantazję, uczy budować
         obrazy w wyobraźni.

     4. Książka dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie,
         technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy dowiedzieć się
         czegoś więcej.

     5. Książka rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Wyrabia w nas
         umiejętność wczucia się w czyjąś sytuację.

     6. Książka dodaje sił i zapału. Dostarcza nam rozrywki i emocji.
         Może rozśmieszyć lub zasmucić. Może pocieszyć i wskazać
         nowe możliwości.

     7. Książka może stawiać pytania, które angażują i pobudzają do
         dalszych przemyśleń.

     8. Książka uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne,
         a co nie, co dobre, a co złe.

     9. Książka może wytłumaczyć rzeczywistość i pomóc w zrozumieniu
         zależności.

     10. Książka może udowodnić, że często pytanie ma więcej, niż jedną
           odpowiedź, że na problem da się spojrzeć z różnych stron.
           Może podpowiedzieć inne sposoby rozwiązywania konfliktów niż przemoc.

     11. Książka pomaga nam zrozumieć siebie. Odkrycie, że są inni, którzy
           myślą jak my, że mamy prawo do swoich odczuć i reakcji, umacnia
           nasze poczucie własnej wartości.

     12. Książka pomaga nam zrozumieć innych. Lektura książek pisarzy z innej
           epoki, innego świata, i odkrywanie, że ich myśli i odczucia nie różnią
           się od naszych, buduje tolerancję dla innych kultur i zapobiega
           uprzedzeniom.

     13. Książka jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą
           i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo
           i nie trzeba podłączać jej do prądu.

     14. Książka jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego. Dzięki niej mamy
           wspólne doświadczenia i punkty  odniesienia.

     15. Dobra książka, którą można czytać na głos, przynosi radość dzieciom
           i dorosłym. Buduje pomost między pokoleniami.

     16. Książka to pierwsze spotkanie z literaturą - nieograniczonym światem,
           z którego czerpiemy przez całe życie. To bardzo
           ważne spotkanie, gdyż jeśli nie zostanie zmarnowane,
           pokaże, ile może dać dobra literatura.

     17. Literatura wzbogaca kulturę kraju. Daje pracę wielu ludziom: pisarzom,
           ilustratorom, wydawcom, redaktorom, drukarzom, recenzentom,
           księgarzom, bibliotekarzom...  Literaturę można również eksportować
           przynosząc krajowi dochód i uznanie za granicą.

            Na podstawie tekstu: Siedemnaście zalet książki
            dla dzieci. Biblioteka w Szkole 2000 nr 2 s. 22