• Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika

    •  


     Uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników weszła na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń. Pasowanie organizowane jest po pierwszym semestrze, kiedy to uczniowie znają cały alfabet i potrafią czytać. Dla każdej klasy zorganizowana jest lekcja biblioteczna "Nasza biblioteka", na której dzieci poznają bibliotekę, jej zbiory, lektury klasy pierwszej, zasady korzystania z biblioteki oraz wypożyczają pierwsze książki.

     Rok szkolny 2021/2022

     W dniu 17.01. i 18.01. 2022 roku odbyło się w bibliotece szkolnej  pasowanie na  czytelników uczniów klas pierwszych.
     Pierwszoklasiści z wychowawcami uczestniczyli w lekcji, która przybliżyła im zasady korzystania z biblioteki oraz korzyści wynikające z czytania. Uczniowie aktywnie brali udział w lekcji. Wszyscy złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelników szkolnej biblioteki.

     Na koniec otrzymali dyplomy pasowania na czytelnika, spis lektur klas I - III oraz książkę "Pierwsze abecadło" z wycinanką ufundowaną wszystkim pierwszoklasistom przez Instytut Książki w ramach kampanii " Mała książka-wielki człowiek".

        

        

      

      

     Rok szkolny 2018/2019

      

                                        

      

     10 stycznia  r. odbyło się pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klasy I b, natomiast uczniowie klasy 1a i 1c zostali czytelnikami biblioteki w dniu 15 stycznia 2019 roku.

     Głównym celem uroczystości było zapisanie najmłodszych uczniów do biblioteki, zachęcenie do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczenie  książek.

      Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, jak zachować się w bibliotece, poznali prawa i obowiązki czytelnika, odgadywali zagadki związanie z biblioteką i  postaciami z bajek.

     Po takim wprowadzeniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, korzystać z ich rad i mądrości, sumiennie wykonywać obowiązki czytelnika, później pani bibliotekarka dokonała uroczystego pasowania każdego z uczniów.

     Najmłodsi czytelnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, który będzie im przypominał o tym wydarzeniu , spis lektur dla klas I -III  oraz zakładki do książek.

     Uroczystość zakończono pamiątkowymi zdjęciami oraz wypożyczeniem pierwszych  książek z biblioteki  przez pierwszoklasistów.

                                     

                                                                                                  Pasowanie na czytelnika - Obrazek 2

     Rok szkolny 2017/2018

         

     W dniu 19 stycznia 2018 r. w bibliotece  odbyło się pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klasy I a,I b i Ic.

     Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy IIIc  pt. „Babcia opowiada bajki”.

     Organizator : Małgorzata Dziedziul

                                                                                         Foto

     Rok szkolny 2016/2017

      

     W dniu 20 stycznia 2017 r. w bibliotece naszej szkoły odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów     klasy I a i I b.

     Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.

     Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy III a pt. „Baśniowy ambaras”.

      Uczniowie  klas I dowiedzieli się, jak należy zachowywać się w bibliotece, poznali zasady wypożyczania, niektóre punkty regulaminu biblioteki. Złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować i czytać książki, a pani bibliotekarka dokonała pasowania każdego z uczniów.

     Nowi czytelnicy  wypożyczyli pierwsze książki z biblioteki, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

     Organizator : Małgorzata Dziedziul

                                                                                        Foto

      

     Rok szkolny 2015/2016

      

      

     „Ja, uczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie, obiecuję uroczyście być wiernym czytelnikiem, szanować Cię książko oraz poznawać Twoje tajemnice”.

     W dniach 19 i 20 stycznia 2016 r. w bibliotece naszej szkoły odbyło się pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas I.

     Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania.

     Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, obejrzeli krótkie przedstawienie, przygotowane przez uczniów klasy III a . Musieli odgadnąć, kim są przedstawieni przez nich bohaterowie bajek. Przyszli czytelnicy bezbłędnie odgadli tytuły książek, wykazali się dobrą znajomością baśni. Uczniowie  klas I dowiedzieli się, jak należy zachowywać się w bibliotece, poznali zasady wypożyczania, niektóre punkty regulaminu biblioteki.  Wyszukali w czarodziejskiej księdze rad dla nowych czytelników. Wybrani uczniowie głośno przeczytali je swoim kolegom i koleżankom, prośby książki to :jak dbać o nie , czego nie wolno robić, czytając książkę.

        Po takim wprowadzeniu dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, a pani bibliotekarka dokonała pasowania każdego z uczniów.

       Już jako nowi czytelnicy biblioteki szkolnej wypożyczyli pierwsze książki z biblioteki, a pamiątkowy dyplom będzie im przypominał o tym uroczystym wydarzeniu.

     Foto

     W roku szkolnym 2014/2015 pasowanie na czytelnika odbyło się w dniach 21.01-22.01.2015r.

     Foto

      

     W roku szkolnym 2013/2014  pasowanie uczniów klasy 1a, 1b i 1c odbyło się w dniu 22 stycznia 2014r., inscenizację baśni Hansa Ch.Andersena pt."Księżniczka na ziarnku grochu" przygotowali uczniowie klasy IIIa.

      

      Foto

     W roku szkolnym 2012/2013 pasowanie uczniów klasy Ia i Ib odbyło się w dniu 17 stycznia 2013r. Dzieci z klasy IIIa przedstawiły inscenizację "W świecie baśni".

      

          

      

       

      

      

      

      

      

      

     W roku szkolnym 2011/2012 pasowanie uczniów klasy Ia, Ib i Ic odbyło się w dniu 19 stycznia 2012r. Uczniowie klasy 3c przedstawili inscenizację "Książka to skarb".

      


       

      

      

      

      

           W roku szkolnym 2010/2011  odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników w dniu 19.01.2011r. Uczniowie klasy 3b pod kierunkiem pani Ewy Szczepańskiej i pani Małgorzaty Dziedziul przygotowali inscenizację pt."W świecie baśni".

      

      

      

      

       

      

       

      

     W roku szkolnym 2009/2010 w dniu 21.01.2010r. odbyło się pasowanie uczniów klasy 1a, 1b, 1c na czytelników. Uczniowie klasy 3b przygotowali inscenizację pt. "Bal u króla Baltazara" pod kierunkiem pani Małgorzaty Rzymowskiej.      
      

     W roku szkolnym 2008/2009 w dniu 27.01.2009r. odbyło się pasowanie uczniów klas 1a, 1b, 1c na czytelników biblioteki szkolnej.
     Uczniowie klasy 3 c wystawili inscenizację "Przygody Helenki" pod kierunkiem pani Małgorzaty Dziedziul i Marii Perczyńskiej - wychowawczyni klasy 3c