• REKRUTACJA DO KLASY I

    •                                  

      

                                                                                        

     INFORMACJA O TERMINACH I ZASADACH ZAPISU DZIECI DO KLAS I

     W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

      

     Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  

               Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie           

     informuje, iż w dniach

     01.03.2022 r. - 18.03.2022 r. w godzinach 7:30 – 15:30

      w sekretariacie szkoły będą wydawane i przyjmowane:

     • Karty Zgłoszeń Dzieci do klas I
     • Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy

      

     Obowiązkiem szkolnym objęte są:

     1) dzieci urodzone w 2015 roku – siedmiolatki - klasa I

     2) dzieci urodzone w 2016 roku – sześciolatki – mogą rozpocząć

         naukę w klasie I na wniosek rodziców po spełnieniu warunków:

     • dzieci, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2021/2022,
     • dzieci, które posiadają opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

      

     Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny dziecka.

     Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

      

     Do  obwodu  Szkoły  Podstawowej  nr  4  w  Ostródzie

     przy ul. T. Kościuszki 14 należą ulice: 

     1.  1 Dywizji, 

     2.  11 Listopada do skrzyżowania z  ulicą Władysława Jagiełły,

     3.  Armii Krajowej,

     4.  Batalionów Chłopskich, 

     5.  Stefana Batorego,

     6.  Stefana Czarnieckiego nr 2 - 30 i nr 1 - 39,

     7.  Demokracji, 

     8.  Drwęcka nr 2 – 2a i nr 1 - 7, 

     9.  Bartosza Głowackiego, 

     10. Grunwaldzka nr 1 - 20, 

     11. Johanna Herdera,

     12. Insurekcji Kościuszkowskiej,

     13. Jana Pawła II,  

     14. Kolejowa,

     15. Mikołaja Kopernika,

     16. Tadeusza Kościuszki,

     17. Jana Kozietulskiego,

     18. Seweryna Pieniężnego nr 4 – 28D, nr 3 – 33,

     19. Pionierska,

     20. Przechodnia,

     21. Racławicka,

     22. Henryka Sienkiewicza, 

     23. Marii Skłodowskiej - Curie,

     24. Szwoleżerów, 

     25. Romualda Traugutta,

     26. Józefa Wybickiego,

     27. Kardynała Wyszyńskiego

                                                                                                            

      

                                                                                                          Serdecznie zapraszamy

                                                                                                                                                                                          

      

     Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I._2022.doc

      

     KLAUZULA_REKRUTACYJNA_2022_-_Szkola.doc

     Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly_SPOZA_OBWODU_2022.doc

     Oswiadczenie_rodzica_o_rezygnacji_-_szkola_2022.docx

      

      

      

      

     Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Ostródzie            Tel./fax +48 89 646 55 63

     Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie                             sp4ostroda @wp.pl

     14 -  100 Ostróda, ul. Kościuszki 14                                sp4ostroda.edupage.org