• Stołówka

    • INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAPISU NA OBIADY

     W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      

     Od 6 września br. w stołówce szkolnej będą wydawane obiady dla uczniów, którzy się zapiszą. Cena jednego obiadu: 5,50 zł

      

     Warunkiem zapisu na obiady jest:

      

     1.  złożenie przez ucznia KARTY ZGŁOSZENIA wypełnionej  przez Rodziców.  Kartę można otrzymać od wychowawcy klasy lub nauczycieli  świetlicy, a zwrócić do pani Krystyny Zaleskiej (ul. Kościuszki 22 - klasy 4-8) i pani Grażyny Rumińskiej (ul. Kościuszki 14 – klasy 0-3)

      

     1. wpłata do poniedziałku 06 września kwoty: 104,50 zł  (za 19 obiadów we wrześniu) na konto: 24 1160 2202 0000 0005 0049 8547

      

     (Uwaga! W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę).

      

     1. dostarczenie do poniedziałku 06 września dowodu wpłaty w/w kwoty

      

      

      

      

      

      

      

      

     KARTA_ZGLOSZENIA_DZIECKA_NA_OBIADY.doc