Nawigacja

Nawigacja

  Poniedziałek 14.10.2019

  Biblioteka szkolna

  Zadania biblioteki

  Informacje ogólne
  Biblioteka szkolna działa od początku istnienia szkoły, czyli od 1.09.1958 roku.
  Służymy informacją i swoimi zbiorami uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom uczniów. Obok głównej funkcji -gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów-organizujemy konkursy, imprezy , zajęcia, różne akcje czytelnicze. Staramy się, aby nasza biblioteka była przyjazna dla wszystkich czytelników.
   


   Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji. Biblioteka dysponuje  dwoma pomieszczeniami,
  w jednym znajduje się wypożyczalnia i czytelnia, w drugim pracownia komputerowa wyposażona w 3 stanowiska komputerowe. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. W  wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

  Zadania biblioteki:
  • realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
  • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli,
  • przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji,
  • wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych,
  • upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy : imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy . 


   

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
   14-100 Ostróda
   ul. Kościuszki14
  • 89 646-55-63

  Galeria zdjęć