Nawigacja

Biblioteka szkolna

Zadania biblioteki

Informacje ogólne
Biblioteka szkolna działa od początku istnienia szkoły, czyli od 1.09.1958 roku.
Służymy informacją i swoimi zbiorami uczniom, nauczycielom, innym pracownikom szkoły i rodzicom uczniów. Obok głównej funkcji -gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów-organizujemy konkursy, imprezy , zajęcia, różne akcje czytelnicze. Staramy się, aby nasza biblioteka była przyjazna dla wszystkich czytelników.
 


 Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji i pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory na zajęciach z uczniami. Wspomaga nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych związanych z książką i innymi źródłami informacji. Biblioteka dysponuje  dwoma pomieszczeniami,
w jednym znajduje się wypożyczalnia i czytelnia, w drugim pracownia komputerowa wyposażona w 3 stanowiska komputerowe. Godziny otwarcia umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. W  wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.

Zadania biblioteki:
 • realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli,
 • przygotowanie do samokształcenia i korzystania ze źródeł informacji,
 • wspomaganie nauczycieli w realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych,
 • upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy : imprezy czytelnicze, konkursy, wystawy . 


 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
  89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć