Nawigacja

Biblioteka szkolna

Zasoby biblioteki

   

  Zbiory biblioteczne stanowią :

                                                        książki -  4593 vol. 

                                                              podręczniki szkolne dla klas I- III

                          

                                                                                                                                                                

zbiory specjalne : kasety video, płyty CD, DVD, plansze, ilustracje

                                         dokumenty życia szkoły:

 1. Statut Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostródzie,
 2. Program wychowawczy
 3. Szkolny program profilaktyki,
 4. Harmonogram realizacji zadań poprawiających skuteczność kształcenia,
 5. Regulamin oceniania zachowania,
 6. Wewnątrzszkolny system oceniania,
 7. Procedury rozwiązywania poszczególnych trudności,
 8. Przedmiotowe systemy oceniania,
 9. Podstawy programowe,
 10. Karta Praw Nauczyciela,
 11. Regulaminy

  

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
  89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć