Nawigacja

REKRUTACJA DO GRUPY ZEROWEJ REKRUTACJA DO KLASY I ZAPISY DO ŚWIETLICY REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ Folder szkoły Zebrania z rodzicami Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych Ubezpieczenia młodzieży szkolnej LIBRUS - instrukcja obsługi Projekt ,,Akademia kompetencji kluczowych"

Dla rodziców

REKRUTACJA DO GRUPY ZEROWEJ

 

INFORMACJA O TERMINACH I ZASADACH ZAPISU DZIECI

ZOBOWIĄZANYCH DO ODBYCIA

ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  

          Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie           

informuje, iż w dniach

02.03.2020 r. - 27.03.2020 r. w godzinach 7:30 – 15:30

 w sekretariacie szkoły będą wydawane i przyjmowane:

 • Wnioski  o  przyjęcie  dziecka  zobowiązanego  do  odbycia  rocznego  przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówki).

 

Do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie przyjmowane są:

 • dzieci urodzone w 2014 roku,
 • dzieci urodzone w 2015 roku,
 • dzieci odroczone z realizacji obowiązku szkolnego.

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny dziecka.

 

Informacje niezbędne do zapisu dziecka zobowiązanego do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego to:

 • imię (imiona) i nazwisko dziecka,
 • data i miejsce urodzenia dziecka,
 • nr PESEL dziecka
 • adres zamieszkania dziecka,
 • imiona i nazwiska rodziców dziecka/prawnych opiekunów.

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy

 

WNIOSEK_roczne_przygotowanie_przedszkolne.doc

Potwierdzenie_przez_rodzica_kandydata_woli_przyjecia_do_Zespolu_Szkolno-Przedszkolnego_nr_4_w_Os.doc

 

     

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Ostródzie            Tel./fax +48 89 646 55 63

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie                             sp4ostroda @wp.pl

14 -  100 Ostróda, ul. Kościuszki 14                                sp4ostroda.edupage.org

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646-55-63

Galeria zdjęć