Nawigacja

REKRUTACJA DO GRUPY ZEROWEJ REKRUTACJA DO KLASY I ZAPISY DO ŚWIETLICY REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ Folder szkoły Zebrania z rodzicami Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych Ubezpieczenia młodzieży szkolnej LIBRUS - instrukcja obsługi Projekt ,,Akademia kompetencji kluczowych"

Dla rodziców

REKRUTACJA DO KLASY I

                                  

 

 

 

                                                                                   

INFORMACJA O TERMINACH I ZASADACH ZAPISU DZIECI DO KLAS I

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  

          Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie           

informuje, iż w dniach

02.03.2020 r. - 27.03.2020 r. w godzinach 7:30 – 15:30

 w sekretariacie szkoły będą wydawane i przyjmowane:

 • Karty Zgłoszeń Dzieci do klas I
 • Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy

 

Obowiązkiem szkolnym objęte są:

 • dzieci urodzone w 2013 roku – siedmiolatki - klasa I
 • dzieci urodzone w 2014 roku – sześciolatki – mogą rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców po spełnieniu warunków:
 • dzieci, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny 2019/2020,
 • dzieci, które posiadają opinię o gotowości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny dziecka.

Przy zapisie dziecka do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja.

 

Do  obwodu  Szkoły  Podstawowej  nr  4  w  Ostródzie

przy ul. T. Kościuszki 14 należą ulice: 

1.  1 Dywizji, 

2.  11 Listopada do skrzyżowania z  ulicą Władysława Jagiełły,

3.  Armii Krajowej,

4.  Batalionów Chłopskich, 

5.  Stefana Batorego,

6.  Stefana Czarnieckiego nr 2 - 30 i nr 1 - 39,

7.  Demokracji, 

8.  Drwęcka nr 2 – 2a i nr 1 - 7, 

9.  Bartosza Głowackiego, 

10. Grunwaldzka nr 1 - 20, 

11. Johanna Herdera,

12. Insurekcji Kościuszkowskiej,

13. Jana Pawła II,  

14. Kolejowa,

15. Mikołaja Kopernika,

16. Tadeusza Kościuszki,

17. Jana Kozietulskiego,

18. Seweryna Pieniężnego nr 4 – 28D, nr 3 – 33,

19. Pionierska,

20. Przechodnia,

21. Racławicka,

22. Henryka Sienkiewicza, 

23. Marii Skłodowskiej - Curie,

24. Szwoleżerów, 

25. Romualda Traugutta,

26. Józefa Wybickiego,

27. Kardynała Wyszyńskiego

                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy

 

      

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 w Ostródzie            Tel./fax +48 89 646 55 63

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie                             sp4ostroda @wp.pl

14 -  100 Ostróda, ul. Kościuszki 14                                sp4ostroda.edupage.org

                                                

                                                                                        

                                                                                                                                                                                                   

Wniosek_o_przyjecie_dziecka_do_szkoly_SPOZA_OBWODU.doc

Zgloszenie_dziecka_do_klasy_I.doc

KLAUZULA_REKRUTACYJNA_-_Szkola(1).doc

Potwierdzenie_przez_rodzica_kandydata_woli_przyjecia_do_Zespolu_Szkolno-Przedszkolnego_nr_4_w_Os.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646-55-63

Galeria zdjęć