Nawigacja

REKRUTACJA DO ZERÓWKI REKRUTACJA DO KLASY I REKRUTACJA DO ŚWIETLICY REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ Folder szkoły Zebrania z rodzicami Regulamin wypożyczania podręczników szkolnych Ubezpieczenia młodzieży szkolnej LIBRUS - instrukcja obsługi Projekt ,,Akademia kompetencji kluczowych"

Dla rodziców

REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ

INFORMACJA O TERMINACH I ZASADACH ZAPISU DZIECI DO KLASY SPORTOWEJ

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4,  Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie

informuje, iż w dniach

01.03.2022 r. - 11.03.2022 r., w godzinach 7:30 – 15:30

 

w sekretariacie szkoły będą wydawane i przyjmowane:

 • Wnioski o przyjęcie dziecka do klasy sportowej.

 

Kandydatem do klasy sportowej może być uczeń, który:

 

 • w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej nr 4 w Ostródzie,
 • wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,
 • wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza sportowego,
 • osiąga pozytywne wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,
 • jest uczniem innej szkoły podstawowej, ukończył klasę trzecią i wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego

 

Wymagana dokumentacja dziecka:

 

 • wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka o przyjęcie do klasy sportowej,
 • zaświadczenie lekarskie od lekarza sportowego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiani sportu,
 • świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza obwodu szkoły),
 • pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów ucznia).

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic / opiekun prawny dziecka.

 

Podanie_o_przyjecie_dziecka_do_klasy_czwartej_sportowej_2022.docx

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
  89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć