Nawigacja

Biblioteka szkolna

Regulamin biblioteki

REGULAMIN

 

BIBLIOTEKI  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ NR 4   W OSTRÓDZIE

 

 

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.
 2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 3. Książki wypożycza się bezpłatnie. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać : wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu ( księgozbiór podręczny, czasopisma ) .
 4. Jednorazowo wolno wypożyczyć 4 książki na okres 3 tygodni , w tym jedną lekturę aktualnie przerabianą . Jeżeli czytelnik nie przeczyta   książek, może zgłosić bibliotekarzowi chęć przedłużenia wymaganego regulaminem terminu trzymania książek.
 5. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik winien odkupić lub ofiarować w zamian inną książkę uznaną przez bibliotekarza za równowartościową.
 7. Zabrania się w lokalu biblioteki spożywać posiłki i napoje.
 8. Zabrania się korzystania w bibliotece z telefonów komórkowych.
 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszyscy czytelnicy powinni obowiązkowo zwrócić książki do biblioteki.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza.

 

 

 

 

                                                                           Ostróda, dnia 1.09.2006r.

                                                                                 

                                                                                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno -Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostródzie
  14-100 Ostróda
  ul. Kościuszki14
 • 89 646 55 63 (budynek przy ul. Kościuszki 14)
  89 646 79 32 (budynek przy ul. Kościuszki 22)

Galeria zdjęć