• Paczka dla potrzebujących - akcja charytatywna PCK
     • Paczka dla potrzebujących - akcja charytatywna PCK

     • Szanowni Państwo,

      Oddział Rejonowy PCK w Ostródzie, co roku przed świętami organizuje zbiórkę środków finansowych podczas kwest ulicznych na terenie miasta oraz zbiórkę słodyczy i żywności w sklepach. Przygotowuje paczki świąteczne dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku, z powodu pandemii korona-wirusa niemożliwe jest zorganizowanie takich zbiórek, lecz nadal pragniemy wspierać potrzebujących.

      Zarząd Rejonowy podjął uchwałę o przeprowadzeniu akcji charytatywnej w formie dobrowolnych wpłat na konto uwidocznione na plakacie, przez ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętna pomoc potrzebującym. Z zebranych środków przygotowane będą paczki świąteczne, które trafią do najbiedniejszych.

      Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o dobrowolne wpłaty. Liczy się każda złotówka.

     • Idzie lasem Pani Jesień...

     • Uczniowie klasy III b podczas zajęć plastycznych mieli wykonać portret Pani Jesieni. Praca w grupie nie zawsze jest łatwa, wymaga kompromisu i umiejętności dzielenia się zadaniami, ale efekty pracy - baaraaardzo udane!
       

    • Klasa 1a czyta lekturki spod chmurki
     • Klasa 1a czyta lekturki spod chmurki

     •  

      “CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki” to ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III.

       

      W naszej szkole wprowadzono w klasach  projekt edukacyjny autorstwa Honoraty Szaneckiej, upowszechniający czytelnictwo wśród uczniów klas I-III, którego założeniem jest zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną.

       

      📌Poprzez czytanie lektur, uczniowie włączą się w aktywną działalność edukacyjną.

       

      📌Poruszanie ważnych wątków natury ekologicznej, przyczyni się do wzmocnienia więź ze środowiskiem przyrodniczym, a także rozwinięcia poczucie troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie.

       

      📌 W roku szkolnym 2020/2021 postacią przewodnią po projekcie stanie się mała chmurka Tosia, która ukaże dzieciom nurtujące ją problemy, związane z zanieczyszczeniem środowiska oraz zachęci uczniów do rozwiązania bardzo ważnych problemów natury ekologicznej. Wszystko będzie spójne z czytaną lekturą.

       

      Cele innowacji

      • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
      • rozwijanie aktywności czytelniczej,
      • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
      • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom,
      • integracja zespołu klasowego,
      • omówienie ważnych kwestii związanych z ochroną środowiska,
      • współpraca nauczyciela i uczniów z placówkami oświatowymi z terenu całego kraju i zagranicznymi szkołami polonijnymi poprzez wspólną wymianę doświadczeń na stronie projektu.

       

      W ramach projektu edukacyjnego "CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki" w dniu 3.11.2020 r.  klasa Ia  sporządziła  dwa plakaty zachęcające do czytania książek, jeden wykonały dziewczynki, drugi - chłopcy.